Д-р Стефан Димитров

Клинична алергология, Вътрешни болести

Страницата е направена с цел да помогне на пациентите, когато вземат решение:

  • Необходим ли е преглед при лекар;

  • Необходим ли е преглед при лекар-алерголог;

  • Какво могат да очакват от прегледа при лекар-алерголог;

  • Как да намерят кабинета на д-р Стефан Димитров и как да се свържат с него;

  • Какво е работното време и как могат да ангажират час за преглед и евентуално час за изследвания;

  • Тази страница дава информация за медицинската документация, необходима за явяване пред ЛКК, ТЕЛК и други комисии за здравно освидетелстване, медицинска документация, необходима за започване на работа в България или чужбина на български или чужд (английски, немски) език, и всяка друга документация, която може да се изготви в кабинета;

  • Допълнително чрез тази страница пациентите могат да намерят информация за евентуални спешни отсъствия от кабинета.